Lek op de toevoerleiding van het water

Heeft u een abnormaal waterverbruik? Draait de waterteller door, zelfs indien er geen water verbruikt wordt? Druppelt er water via het plafond/lichtpunt naar beneden?

Lek in de waterleiding

Voor het opsporen van een lek op de toevoerleiding van het water schakelt u best onmiddellijk een lekzoekbedrijf in. De plaatsbepaling van het lek is vermoedelijk niet met het blote oog waar te nemen.

Voor het uitvoeren van zo een lekdetectie maakt Kanomeco gebruik van meerdere technieken/methodes.

Contacteer Kanomeco

Verschillende methodes

Druktest

Zo zal er in eerste instantie een druktest op de toevoerleiding van het water uitgevoerd worden. Indien er een drukverlies gemeten wordt is dit immers de bevestiging dat er een lek is.


Door te sectioneren (een aparte meting uit te voeren op het koud- en warm water) wordt bepaald in welk circuit dit lek zich bevindt. Door verschillende afsluitkranen dicht te draaien kan in de meeste gevallen bepaald worden in welk gedeelte het lek zich bevindt: koud water, warm water of buiten de woning: bv waterleiding tussen watertellerput en kelder (socarex buis).

Lek op het koud water?

Een lekdetectie op het koud water wordt uitgevoerd met behulp van een akoestisch luistertoestel. Met behulp van dit luistertoestel (Terralog en/of LOG 1A) wordt dan op de diverse contactpunten (kranen, leiding, …) geluisterd naar de aanwezigheid van een lekgruis.


Een lek veroorzaakt immers een trilling die zich via de waterleiding verplaatst.
Met behulp van een bodemmicrofoon kunnen wij ook op de vloer het lekgeruis meten en lokaliseren. Hoe korter we ons bij het lek bevinden, hoe groter het lekgeruis wordt.

Lek op het warm water?

Voor het detecteren van een lek op het warm water, wordt gebruik gemaakt van een infrarood camera (ook wel thermische camera of warmtebeeld camera genoemd).
Daar waar het lek zich bevindt zal er warm water naar buiten stromen en zullen er uitstralingen en/of een hot-spot gemeten worden.

Een lek buiten de woning?

Staat de waterteller aan de straatkant in een put? Loopt er leiding in volle grond naar een achterbouw?

Bevindt het lek zich in een leiding (bv socarex) buiten de woning? Voor het detecteren van een lek in de waterleiding tussen de watertellerput en de kelder wordt gebruikt gemaakt van traceergas. Dit is een gasmengsel op basis van stikstof/waterstof dat in de lekkende leiding geïnjecteerd wordt.

Het lek vinden m.b.v. een gasdetector

Met behulp van een gasdetector wordt gescreend waar er een verhoogde gasconcentratie wordt gemeten (en bijgevolg het lek zich bevindt). De locatie van het lek kan met deze methode exact bepaald worden.

In sommige gevallen worden er meerdere methodes ingezet om de precieze locatie van het lek te bepalen. Onze specialist zal ter plaatse bepalen welke methode(n) aangewend zal(zullen) worden om de locatie van het lek te bepalen.

Wenst u een afspraak voor de detectie van een lek op de waterleiding?

Contacteer Kanomeco

cross

Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.
Klik hier voor meer info.