Lekdetectietoestellen

Kanomeco commercialiseert een volledig pakket van lekdetectietoestellen. Hiervoor werd er een exclusieve distributieovereenkomst ondertekend met de Zwitserse fabrikant : VON ROLL Hydro

Deze producten worden gecommercialiseerd bij de diverse nutsbedrijven (water- en gasmaatschappijen) evenals lekzoekbedrijven.
Naast de verkoop van deze producten biedt Kanomeco eveneens een diestverlening aan voor lekdetecties.
Het assortiment van lekdetectietoestellen kan onderverdeeld worden in onderstaande productgroepen:

 Ruislogger:

Een lek veroorzaakt een trilling. Deze trilling kan gemeten worden met behulp van een ruislogger.
Zo'n ruislogger wordt geprogrammeerd om binnen een bepaald tijdsinterval "ruismetingen" uit te voeren.
Deze ruismetingen worden in het geheugen van het toestel opgeslagen.
De meetwaardes kunnen uitgelezen worden met een draadloze ontvanger of kunnen geconsulteerd worden via datacommunicatie. 
Aan de hand van de gemeten ruiswaarde kan men de aanwezigheid van een lek bepalen.
Deze techniek wordt toegepast voor het opsporen van lekken in uitgestrekte gebieden (distributieleidingen).

Akoestisch luistertoestel:

Een lek veroorzaakt in een trilling. Deze trilling kan met behulp van een luistertoestel "beluisterd" worden.
Men kan via contactpunten rechtstreeks op de leiding meten ofwel via een bodemmicrofoon op de grond.
Hoe korter men zich bij het lek bevindt, hoe groter het lekgeruis zal zijn.

 • Leakpen:      Technische fiche
 • Voor metingen die rechtstreeks op de leidingen (contactpunten) uitgevoerd kunnen worden.
 • LeckPen 02
 • Terralog:      Technische fiche
 • Voor metingen die niet rechtstreeks op de leidingen (contactpunten) uitgevoerd kunnen worden. De metingen dienen op de vloer/bodem uitgevoerd dienen te worden.
  Dit toestel kan tevens gebruikt worden bij metingen die rechtstreeks op de leidingen (contactpunten) uitgevoerd kunnen worden.
 • Terralog 01

Korrelator (Elektro-akoestisch):

Met behulp van dit toestel kan de lokatie van het lek op een hydraulische leiding gelokaliseerd worden.
Er worden 2 zenders op de lekkende leiding geplaatst. Door ingave van 3 parameters (type leiding, diameter van de leiding en de lengte) berekent de computersoftware de lokatie van het lek.

Datalogger:

Wanneer men bepaalde parameters in kaart wil brengen gedurende een bepaald tijdsinterval, wordt gebruik gemaakt van een datalogger.
Deze logger wordt aangesloten en vervolgens worden de parameters (temperatuur, druk, debiet, ...) gemeten over een bepaalde periode.
Deze gegevens kunnen vervolgens in kaart gebracht en verwerkt worden.

 • Ortomat-MT-Universal:     
 • ORTOMAT MC 01

Leiding detector:

Voor het tracé van ondergrondse leidingen en/of kabels te kunnen lokaliseren / in kaart te brengen, wordt gebruikt gemaakt van een leiding detector. Door een signaal op de leiding (mbv zendtang of spoel) te plaatsen kan het verloop van de leiding bepaald worden met de ontvanger.
Voorwaarde is wel dat het een metalen leiding betreft.

 • VM810-Classic:     
 • vm810-classic-800x800

Metaaldetector:

De lokatie / plaatsbepaling van straatpotten, brandkranen en toezichtsputten kan in bepaalde omstadigheden moeilijk zijn.
Door afwijkingen tov het plan, door woekerend onkruid, nieuwe asfalteringen, enz zijn deze straatpotten en brandkranen veel moeilijker zichtbaar. Metaaldetectoren fungeren in zulke gevallen als een efficiënt hulpmiddel.

Traceergas:

 • Gasena 5 (CH4):      Technische fiche
 • Dit gasdetectietoestel (Atex gecertificeerd) wordt gebruikt voor het opsporen van lekken in gasleidingen (zowel in privé-leidingen als op distributieleidingen). Er zijn verschillende sondes beschikbaar die het mogelijk maken om zelfs in de kleinste kieren en spleten gas te gaan "opsnuiven".
 • GASENA 5 (CH)
 • Gasena 5 (H2):      Technische fiche
 • Dit gasdetectietoestel wordt gebruikt voor het opsporen van lekken in diverse leidingen. In de lekkende leiding wordt er een formeergas geïnjecteerd op basis van Stikstof (N2 -95%) en Waterstof (H2 - 5%). Ter hoogte van het lek treedt het gas naar buiten en kan vervolgens met het toestel gedetecteerd worden.
  Deze techniek kan op gasleidingen, waterleidingen, CV-leidingen en zelfs de leidingen van een zwembad (naar inspuitmonden en/of skimmers) toegepast worden.
 • GASENA 5 (N2H2)
cross

Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.
Klik hier voor meer info.